Run for Nature Duffel

Persoonsgegevens van deelnemers worden behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de Europese Verordening betreffende de GDPR (van kracht op 25 mei 2018).

 

Privacy en bescherming van de persoonlijke levenssfeer: concreet

 

  1. Run for Nature Duffel verzamelt persoonsgegevens, zoals naam, adres, telefoonnummer, emailadres en rekeningnummer. Er worden geen gevoelige gegevens zoals geaardheid, gezondheid, geloofsovertuiging, … opgevraagd noch opgeslagen.
  2. We gebruiken deze gegevens om je op de hoogte te houden van onze toekomstige activiteiten. Je gegevens worden gebruikt om de Run for Nature te kunnen organiseren: administratie, communicatie, uitnodigingen, praktische info, promotie, enz. Daarnaast kunnen je contactgegevens gebruikt worden in het kader van contactopsporing van de corona-pandemie. De contactgegevens met uitzondering van het email-adres worden ten laatste één maand na het evenement vernietigd.
  3. Natuurpunt Oude Spoorweg verbindt er zich toe deze gegevens niet ter beschikking te stellen aan derden, met uitzondering van de hierboven vermelde contactopsporing.
  4. Natuurpunt Oude Spoorweg verzamelt informatie in elektronische bestanden. Deze informatie wordt gebruikt voor interne doeleinden en wordt zorgvuldig bewaard.
  5. Betrokkenen over wie Natuurpunt Oude Spoorweg gegevens heeft verzameld, hebben steeds toegang tot hun persoonlijke gegevens. De betrokkenen kunnen hun persoonlijke gegevens te allen tijde op eenvoudig verzoek kosteloos opvragen en onjuistheden laten verbeteren of schrappingen laten uitvoeren. Daarvoor contacteren zij Run for Nature Duffel via e-mail: runfornaturenatuurpunt@gmail.com
  6. Voor onze elektronische communicatie maken we gebruik van MailChimp. Ieder kan zich te allen tijden uitschrijven uit de verzendingslijst. Daartoe is in elke mailing een link gegeven.
  7. Run for Nature Duffel neemt passende technische en organisatorische maatregelen zodat de beveiliging van de persoonsgegevens gewaarborgd is en zij onder meer beschermd zijn tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging.